Protetyka

Utrata zębów to nie tylko problem estetyczny, to również zmniejszenie wydolności narządu żucia i zaburzenie czynności stawów skroniowo-żuchwowych. Braki zębów mogą być też przyczyną poważnych dolegliwości bólowych głowy. Uzupełnienia protetyczne dzielimy na: uzupełnienia stałe, które są osadzone na cemencie i nie ma możliwości swobodnego ich wyjmowania oraz na uzupełnienia ruchome – wyjmowane z jamy ustnej.

Uzupełnienia stałe:

  • licówki
  • korony
  • mosty
  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • wkłady koronowe

 
Licówki to porcelanowe lub kompozytowe uzupełnienia przyklejane do powierzchni wargowej zęba. Stosowane są najczęściej w celu korekcji kształtu zęba lub by zmienić jego kolor.

Wkłady koronowe 

Osadzone na pojedynczym zębie zastępują tradycyjne „plomby” wykonywane są one najczęściej ze złota, porcelany lub kompozytu.
Korony i mosty to uzupełnienia protetyczne trwale osadzone na oszlifowanych wcześniej zębach. Mają one zastosowanie w przypadku znacznego, nie dającego się odbudować za pomocą materiałów do wypełnień, zniszczenia części koronowej zęba. Często służą do poprawy estetyki uzębienia. Wśród koron wyróżniamy korony metalowe i porcelanowe.
Wkłady koronowo-korzeniowe to uzupełnia cementowane w kanale korzeniowym zęba przeleczonego endodontycznie.

Uzupełnienia ruchome:

  • protezy całkowite i częściowe
  • protezy szkieletowe
  • szynoprotezy
  • szyny relaksacyjne

Protezy szkieletowe

Wykonywane są one przy brakach zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem. Główną ich część stanowi metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie. Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protezy, natomiast ciernie to wypustki opierające się na powierzchniach żujących zębów. Przenoszą  one w ten sposób siły żucia przez zęby i ozębną na kości szczęki co jest korzystne dla organizmu.